Yongvis Engineering

Products and Services

บจก. ยงวิศว์ฯ ผลิตและจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ (Innovation) ที่มีความหลากหลาย (Variety) และแตกต่างจากบริษัทอื่น (Differential) รวมถึงบริการด้านวิศวกรรมต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด  

1. เครื่องบลิสเตอร์แพคกิ้งสำหรับ SME

“เครื่องบลิสเตอร์แพ็คสำหรับ SME” บริษัทได้ผลิตและพัฒนาเครื่องนี้มาจาก "ยงวิศว์ เครื่องบลิสเตอร์แพ็คกิ้งอัตโนมัติความเร็วสูง" ที่ได้รับรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม รางวัลที่ 3 ประจำปี 2557 สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อย (SME) เครื่องนี้สามารถแพคสินค้าให้อยู่ในพลาสติกขึ้นรูปและกระดาษแข็ง โดยอาศัยแผ่นความร้อนกดลงบนกระดาษแข็ง เพื่อถ่ายเทความร้อนจากกระดาษสู่แผ่นพลาสติก เพื่อละลายติดด้วยกัน ตัวอย่างสินค้าที่ใช้แพ็คเกจจิ้งแบบบลิสเตอร์แพ็ค คือ บรรจุภัณฑ์ยา, ถ่านไฟฉาย, กาวหลอด, ปากกาลบคำผิด หรือ เทปกาว เป็นต้น จุดเด่นของเครื่องคือ ราคาประหยัดและมีขนาดไม่ใหญ่มากสามารถวางตั้งโต๊ะได้

คลิกที่รูปเพื่อดูการทำงานของเครื่อง

บลิสเตอร์แพ็ค

 

2.1 เครื่องบลิสเตอร์แพ็คอัตโนมัติ ความเร็วสูง 

ในปี 2556 บริษัทได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อการคิดค้นออกแบบ “ยงวิศว์ เครื่องบลิสเตอร์แพ็คกิ้งอัตโนมัติความเร็วสูง” โดยเครื่องจักรตัวนี้ถูกออกแบบเพื่อให้แพคสินค้าชนิดบลิสเตอร์แพ็คได้เร็วที่สุดในโลก รวมทั้งยังได้รับรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม อันดับที่ 3 ประจำปี 2557 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บลิสเตอร์แพ็ค

 

2.2 เครื่องบลิสเตอร์แพ็ค  พร้อมแขนยกสินค้าออก

เครื่องกึ่งอัตโนมัติ ราคาย่อมเยา ใช้คนงานเพียงหนึ่งคน ในการแพ็คสินค้า ความเร็วเครื่องปรับได้ให้เหมาะสม กัยผู้ใช้งาน

บลิสเตอร์แพ็ค

 

3. เครื่องบลิสเตอร์แพ็คกิ้งกึ่งอัตโนมัติ สำหรับแพคยาแคปซูล

คลิกที่รูปเพื่อดูการทำงานของเครื่อง

แพคยา

 

4. เครื่องทำพลาสติกขึ้นรูป Manual Vacuum Forming Machine

คลิกที่รูปเพื่อดูการทำงานของเครื่อง

บลิสเตอร์แพ็คยา

5. ตู้ควบคุม ปั้มน้ำ สำหรับตึกอาคาร เช่น อพาตเม้นต

บลิสเตอร์แพ็คยา

SPEC:

ใช้ควบคุมปั้มน้ำ 2 ตัวขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส เหมาะสำหรับตึกอาคาร 5 ช้ันหรือสูงน้อย กว่า15 เมตรที่มีแท็งคน้ำชั้น 1 และ ชั้นบนสุด

ไฟผ่านลูกลอยเป็น 24 VDC ทำให้ลูกลอยไม่เสียง่ายเหมือนตู้ควบคุมทั่วไป

ราคา 2x,xxx บาท

 

6. ตู้น้ำอัดลมกระป๋องหยอดเหรียญ

“ตู้น้ำกระป๋องหยอดเหรียญ” บริษัทได้ออกแบบและพัฒนาตู้ขายเครื่องดื่มกระป๋องที่ดัดแปลงมาจากตู้เย็นตามครัวเรือน ทำให้ราคาตู้ขายสินค้ามีราคาถูก และเครื่องดื่มมีความเย็นกว่าตู้แช่ทั่วไป โดยมีอุณหภูมิความเย็นประมาณ 2-9 องศา รวมถึงกินไฟน้อยมากเนื่องจากเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานเบอร์ 5 โดยกินไฟน้อยกว่า 1.2 หน่วยต่อวัน ทำให้โอกาศคืนทุนเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น ตู้ขายเครื่องดื่มกระป๋องสามารถใส่สินค้าได้ 3 ชนิด 3 ขนาด ใส่ได้มากถึง 100 กระป๋อง ซึ่งปริมาณไม่มากเท่ากับขนาดใหญ่ตามท้องตลาด ที่ใส่สินค้าได้ 10-25 ชนิด แต่เครื่องใหญ่ในตลาดมีความซับซ้อนและโอกาสเสียง่ายโดยเฉพาะระบบธนบัตรและทอนเงิน “ตู้น้ำกระป๋องหยอดเหรียญ” เป็นกระแสที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์ ทั้งอาคารสำนักงาน คอนโดมีเนียม ฯลฯ และธุรกิจค้าปลีกอย่างร้านสะดวกซื้อ รวมไปถึงการขยายตัวของแหล่งท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนอกบ้านของผู้คนทั่วไป

คลิกที่รูปเพื่อดูการทำงานของเครื่อง

ตู้น้ำอัดลม