Yongvis Engineering

Products and Services

บจก. ยงวิศว์ฯ ผลิตและจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ (Innovation) ที่มีความหลากหลาย (Variety) และแตกต่างจากบริษัทอื่น (Differential) รวมถึงบริการด้านวิศวกรรมต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด  

1. เครื่องบลิสเตอร์แพคกิ้งสำหรับ SME

“เครื่องบลิสเตอร์แพ็คสำหรับ SME” บริษัทได้ผลิตและพัฒนาเครื่องนี้มาจาก "ยงวิศว์ เครื่องบลิสเตอร์แพ็คกิ้งอัตโนมัติความเร็วสูง" ที่ได้รับรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม รางวัลที่ 3 ประจำปี 2557 สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อย (SME) เครื่องนี้สามารถแพคสินค้าให้อยู่ในพลาสติกขึ้นรูปและกระดาษแข็ง โดยอาศัยแผ่นความร้อนกดลงบนกระดาษแข็ง เพื่อถ่ายเทความร้อนจากกระดาษสู่แผ่นพลาสติก เพื่อละลายติดด้วยกัน ตัวอย่างสินค้าที่ใช้แพ็คเกจจิ้งแบบบลิสเตอร์แพ็ค คือ บรรจุภัณฑ์ยา, ถ่านไฟฉาย, กาวหลอด, ปากกาลบคำผิด หรือ เทปกาว เป็นต้น จุดเด่นของเครื่องคือ ราคาประหยัดและมีขนาดไม่ใหญ่มากสามารถวางตั้งโต๊ะได้

คลิกที่รูปเพื่อดูการทำงานของเครื่อง

บลิสเตอร์แพ็ค

 

2. เครื่องบลิสเตอร์แพ็คอัตโนมัติ ความเร็วสูง 

ในปี 2556 บริษัทได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อการคิดค้นออกแบบ “ยงวิศว์ เครื่องบลิสเตอร์แพ็คกิ้งอัตโนมัติความเร็วสูง” โดยเครื่องจักรตัวนี้ถูกออกแบบเพื่อให้แพคสินค้าชนิดบลิสเตอร์แพ็คได้เร็วที่สุดในโลก รวมทั้งยังได้รับรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม อันดับที่ 3 ประจำปี 2557 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บลิสเตอร์แพ็ค

 

3. เครื่องบลิสเตอร์แพ็คกิ้งกึ่งอัตโนมัติ สำหรับแพคยาแคปซูล

คลิกที่รูปเพื่อดูการทำงานของเครื่อง

แพคยา

 

4. เครื่องทำพลาสติกขึ้นรูป Manual Vacuum Forming Machine

คลิกที่รูปเพื่อดูการทำงานของเครื่อง

บลิสเตอร์แพ็คยา

5. ตู้ควบคุม ปั้มน้ำ สำหรับตึกอาคาร เช่น อพาตเม้นต

บลิสเตอร์แพ็คยา

SPEC:

ใช้ควบคุมปั้มน้ำ 2 ตัวขนาด 2 แรงม้า 3 เฟส เหมาะสำหรับตึกอาคาร 5 ช้ันหรือสูงน้อย กว่า15 เมตรที่มีแท็งคน้ำชั้น 1 และ ชั้นบนสุด

ไฟผ่านลูกลอยเป็น 24 VDC ทำให้ลูกลอยไม่เสียง่ายเหมือนตู้ควบคุมทั่วไป

ราคา 2x,xxx บาท

 

6. ตู้น้ำอัดลมกระป๋องหยอดเหรียญ

“ตู้น้ำกระป๋องหยอดเหรียญ” บริษัทได้ออกแบบและพัฒนาตู้ขายเครื่องดื่มกระป๋องที่ดัดแปลงมาจากตู้เย็นตามครัวเรือน ทำให้ราคาตู้ขายสินค้ามีราคาถูก และเครื่องดื่มมีความเย็นกว่าตู้แช่ทั่วไป โดยมีอุณหภูมิความเย็นประมาณ 2-9 องศา รวมถึงกินไฟน้อยมากเนื่องจากเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานเบอร์ 5 โดยกินไฟน้อยกว่า 1.2 หน่วยต่อวัน ทำให้โอกาศคืนทุนเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น ตู้ขายเครื่องดื่มกระป๋องสามารถใส่สินค้าได้ 3 ชนิด 3 ขนาด ใส่ได้มากถึง 100 กระป๋อง ซึ่งปริมาณไม่มากเท่ากับขนาดใหญ่ตามท้องตลาด ที่ใส่สินค้าได้ 10-25 ชนิด แต่เครื่องใหญ่ในตลาดมีความซับซ้อนและโอกาสเสียง่ายโดยเฉพาะระบบธนบัตรและทอนเงิน “ตู้น้ำกระป๋องหยอดเหรียญ” เป็นกระแสที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์ ทั้งอาคารสำนักงาน คอนโดมีเนียม ฯลฯ และธุรกิจค้าปลีกอย่างร้านสะดวกซื้อ รวมไปถึงการขยายตัวของแหล่งท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนอกบ้านของผู้คนทั่วไป

คลิกที่รูปเพื่อดูการทำงานของเครื่อง

ตู้น้ำอัดลม